XXXVIII. Imunoanalytické dny, mezinárodní konference
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****, 23.–25. dubna 2017
ImunoDny
English

Organizace

Společnosti podílející se na organizaci konference:

 • Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
 • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Záštita

Záštitu nad konferencí převzali:

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
  Rektor Univerzity Karlovy
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
  Předseda ČLS JEP, z.s.
 • MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
  Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
XXXII. IMUNOANALYTICKÉ DNY

Imunodny 2017

XXXVIII. IMUNOANALYTICKÉ DNY
23. – 25. dubna 2017
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****

>> Registrace zde <<

Úvodní slovo

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Vážení kolegové a kolegyně!

Jsem rád, že Vás mohu jménem společností podílejících se na organizaci IAD a vědeckého i organizačního výboru pozvat na XXXVIII. Imunoanalytické dny, které se konají ve dnech 23.–25. dubna 2017 v Plzni v PRIMAVERA Hotel & Congress centre****.

Hlavními tematickými bloky v tomto roce jsou:

 • Endokrinologie
 • D vitamín
 • Nádorová problematika
 • Biobanky
 • Nové diagnostické soupravy a nové přístroje
 • Prenatální screeningové programy
 • Kontrola kvality
 • Sekce středně zdravotnických pracovníků.

Cílem konference je především co nejširší diskuse a dosažení společného postupu v diagnostice volbě a monitoraci léčby. Zcela novou aktuální problematikou v rámci sjezdu budou biobanky. Jde o „top“ téma, protože Česká republika je členem jedné z největších biomedicínských infrastruktur EU – BBMRI - ERIC .

Všem účastníkům konference je dána možnost aktivně se podílet na tvorbě programu. Jedná se o prezentaci jejich výsledků v přednáškové a posterové sekci. Do programu plánujeme opět zařadit paralelně sekci středně zdravotnických pracovníků.

Tak, jak se stalo již samozřejmostí, bude i v letošním roce dán prostor pro prezentaci firem – k seznámení s novou přístrojovou technikou a novými diagnostickými soupravami. Firmy mohou využít k prezentaci výstavní plochy nebo si objednat workshop.

I letos je přislíbena účast některých významných zahraničních osobností. Věřím, že konference poskytne příležitostí pro všechny, kteří využívají a mají rádi imunoanalýzu a potřebují si podiskutovat pracovně i nepracovně se svými dlouholetými přáteli. Na setkání s Vámi se těší

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Prezident konference XXXVIII. Imunoanalytické dny